ون تاکسی

31 مارس 2018

اجاره ون دربستی

“اجاره ون دربستی“ قیمت کرایه ون دربستی در تهران و شهرستانها قیمت کرایه ون های تاکسی با راننده (گشت شهری ( تا 10 ساعت)) 750,000 تومان. […]
23 ژانویه 2018

اجاره ون تاکسی

“کرایه ون تاکسی” اجاره ون تاکسی رزرو ون :  5400279- 0933   و   6012778-0912 قیمت ها: قیمت کرایه ون دلیکا تا فرودگاه امام 220,000 تومان […]
پشتیبان 1