اجاره ون هایس

31 مارس 2018

اجاره ون بدون راننده

“اجاره ون بدون راننده“ قیمت های اجاره ون بدون راننده: اجاره ون هایس ( تویوتا) بدون راننده روزانه (7 الی 14 روز) 900,000 تومان. قیمت اجاره […]
23 ژانویه 2018

اجاره ون هایس

اجاره ون هایس “کرایه ون تویوتا هایس“ *قیمت کرایه ون تویوتا هایس 7500,000 تومان برای گشت شهری تا سقف 10 ساعت         * […]
پشتیبان 1
پشتیبان 2